Zajednička inicijativa i jačanje kapaciteta vinske rute "Duh Balkana"

  • Vodeći partner: Udruženje "Duh Balkana"

  • Drugi partner/i: Privredna Komora Vidin

  • Prioritetna osa: Turizam

  • Specifični cilj: Ljudi - Ljudima

Cilj projekta

Unapređenje kapaciteta članova prekograničnog Udruženja "Duh Balkana" i organizacija zajedničkih događaja sa ciljem bolje promocije i privlačenja novih turista.

Aktivnosti projekta

1
Studija o potrebama i očekivanja vinskih turista u prekograničnom regionu 
2
Unapređenje kapaciteta tur operatora i proizvođača vina radi boljeg zadovoljenja potreba turista 
3
Radionice za Menadžment vinskim rutama 
4
Organizacija prekograničnog vinskog takmičenja "Duh Balkana"
5
Organizacija prekograničnog Vinskog Sajma u Vidinu
6
Unapređenje znanja degustacije vina kroz razmenu dobre prakse
7
Izrada Vodiča za uvođenje internet marketinga u vinski turizam
8
Obuka za uvođenje društvenih mreža u vinski turizam

Rezultati projekta

R1

Unapređeni kapaciteti članova prekograničnog Udruženja "Duh Balkana".

R2

Jačanje prekograničnog brenda "Duh Balkana" kroz uvođenje godišnje nagrade "Duh Balkana".

R3

Vinska ruta "Duh Balkana" je bolje promovisana kroz upotrebu novih tehnologija i i ponudu unapređenih usluga. 

R4

Organizacija zajedničkih događaja radi bolje promocije i privlačenja novih turista.

Ciljne grupe

20

Proizvođači vina i vlasnici vinskih podruma 

50

Pružaoci usluga u oblasti turizma (restorani, hoteli, pansioni i sl) 

40

Institucije za zaštitu kulture i prirode (muzeji, galerije, lokalne vlasti, udruženja itd)